Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούµε να συµµετάσχετε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγµατοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Η θεµατολογία του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα υπερβεί κατά πολύ τα στενά όρια των Επιστηµών Υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη των θεµάτων της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης, την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή των ατόµων της τρίτης ηλικίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τα δικαιώµατά τους στην υγεία, την πρόνοια και την ισότιµη µεταχείριση, αλλά και στην πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας καθώς και των φροντιστών και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για ηλικιωµένους.

Η φροντίδα του κράτους και των πολιτών προς τα άτοµα της τρίτης ηλικίας αντανακλά στο επίπεδο του πολιτισµού µιας κοινωνίας. Ακολουθώντας τις επιταγές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στοχεύουµε σε χρόνια πολλά και καλά για τις γενιές που έρχονται. Με τις σκέψεις αυτές καλούµε όλους τους επιστήµονες κάθε ειδικότητας που ασχολούνται µε τα θέµατα του γήρατος, αλλά και κάθε ενεργό και ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει στις εργασίες του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας & Γηριατρικής.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Γ.Ε. και του Συνεδρίου

Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός

Αµ. Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διευθυντής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής

Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Αγ. Σάββας»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ