Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας του ΕΦΕΤ με το Σ.Δ.Ο.Ε., η Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, από κοινού με την Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε.
Αττικής, διενήργησαν στις 21-22/08/2018 ελέγχους σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου
τροφίμων με την επωνυμία «Αγροτική Σοδειά – Αποστολόπουλος Αθανάσιος του
Δημητρίου» επί της Λεωφ. Μαραθώνος 41, καθώς και σε αδήλωτη αποθήκη τροφίμων επί
της οδού Καρυωτάκη 26, στον Γέρακα Αττικής.

Από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, η κατοχή τροφίμων μη
ασφαλών/ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, τροφίμων παρελθούσης ημερομηνίας
ανάλωσης ή/και αγνώστου προέλευσης, συνολικού βάρους περίπου δέκα (10) τόνων, τα
οποία και κατασχέθηκαν. Ως επί το πλείστον, τα συγκεκριμένα τρόφιμα αφορούσαν σε
τυροκομικά προϊόντα, επιτραπέζιες ελιές, μαρμελάδες, καφέ και αλκοολούχα ποτά. Πέραν
αυτών, πραγματοποιήθηκε δέσμευση περίπου πεντακοσίων (500) κιλών μελιού, καθώς και
ποσότητας ελαιολάδου, αγνώστου προέλευσης ή/και ελλιπούς επισήμανσης. Επίσης,
ελήφθησαν δείγματα τροφίμων για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξοπλισμού εμφιάλωσης και εξοπλισμού
συσκευασίας τροφίμων χωρίς τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις Αρμόδιες Αρχές, καθώς
και σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών και συνθηκών αποθήκευσης των
τροφίμων.

Οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη και εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει νέα ενημέρωση του
καταναλωτικού κοινού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ