Ανάκληση συμπληρώματος διατροφής LAXANEY 45 tabs

1028

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων του συμπληρώματος διατροφής LAXANEY 45 tabs.

Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες

  • 70010721 με ημ. λήξης 7/2024
  • 70010921 με ημ. λήξης 9/2024
  • 70011021 με ημ. λήξης 10/2024
  • 70021021 με ημ. λήξης 10/2024
  • 70011121 με ημ. λήξης 11/2024
  • 70011221 με ημ. λήξης 12/2024

Η ανάκληση γίνεται λόγω παρουσίας αιθυλενοξειδίου σε α’ ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.