Δεν αποδεικνύεται ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Δεν αποδεικνύεται ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Δήλωση Απάντησης της Διεθνούς Ένωσης Γλυκαντικών (ISA) στη μελέτη των MossavarRahmani και συν.

Οι τρέχουσες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας που ανέθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αναφέρουν ότι δεν αποδεικνύεται ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά θα μπορούν να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τον κινδύνο καρδιαγγεικής ασθένειας1,2, εν αντιθέσει με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιέυτηκε στο Stroke3.

Πράγματι, η μελέτη των MossavarRahmani και συν. βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων της βάσης δεδομένων Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών (Womens Health Initiative), η οποία αποτελεί μια μελέτη παρατήρησης και όχι μια κλινική δοκιμή, δεν εξετάζει κανένα ρεαλιστικό μηχανισμό που εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά και της στεφανιαίας νόσου ή του εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι γνωστό ότι οι μελέτες παρατήρησης παρουσιάζουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αντίστροφης αιτιότητας και των υπολοίπων συγχυτικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τις αναφερόμενες συσχετίσεις/συνδέσεις καθώς επίσης και η αυτοδηλούμενη εσφαλμένη καταγραφή των δεδομένων πρόσληψης. Σε αυτή τη μελέτη, η κατανάλωση ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά εκτιμήθηκε από ένα μεμονωμένο, αυτό-συμπληρούμενο και μη επικυρωμένο εργαλείο πρόσληψης διατροφικής αξιολόγησης, για μια μόνο χρονική στιγμή. Επομένως, όπως οι συγγραφείς αναγνωρίζουν, θα μπορούσε να είναι η περίπτωση που τα πρότυπα κατανάλωσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου πριν τα περιστατικά/συμβάματα υγείας συμβούν.    

Επιπλέον, οι γυναίκες που ανέφεραν υψηλότερη κατανάλωση ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά ήταν πιο πιθανό να είναι παχύσαρκες, πρώην καπνίστριες, υπερτασικές, με λιγότερο καλή ποιότητα διατροφής και υψηλότερη συνολική πρόσληψη ενέργειας; συνεπώς είναι πιο πιθανό να έχουν (μη διαγνωσμένο) διαβήτη, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπήρχαν άλλοι μη μετρήσιμοι παράγοντες που συγχέουν τη σχέση μεταξύ των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών και των  καρδιακών παθήσεων. «Πράγματι, υπάρχει μια δραστική μείωση των σχετικών κινδύνων (Hazard Ratios) μετά των υπολογισμό των συμμεταβλητών. Αυτό υποδεικνύει ότι μια πιο ακριβής και αξιόπιστη προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες είναι πιθανόν να επιφέρει περαιτέρω μείωση της σχέσης. Επιπλέον, δεν υπήρχε τάση για κίνδυνο με τη δόση» προσέθεσε ο Δρ. Carlo La Vecchia,  Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, προτού εγκριθούν για χρήση στην αγορά, τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά εξετάζονται διεξοδικά και ρυθμιστικοί φορείς σε όλο τον κόσμο με συνέπεια επιβεβαιώνουν την ασφάλειά τους και την έλλειψη αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες για την ISA και τα μέλη της μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα links: http://www.sweeteners.org/en/isa και http://www.sweeteners.org/en/isa-members.

Σχετικά με τη Διεθνή Ένωση Γλυκαντικών (ISA)

Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός (AISBL) με επιστημονικό χαρακτήρα και στόχους που εκπροσωπεί προμηθευτές και χρήστες των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών επιτραπέζιων ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Lohner, S., Toews, I., & Meerpohl, J. J. (2017). Health outcomes of non-nutritive sweeteners: analysis of the research landscape. Nutr J 2017; 16(1): 55
  2. Toews I, Lohner S, Ku?llenberg de Gaudry D, Sommer H, Meerpohl JJ. Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies. BMJ 2019;364:k4718
  3. Mossavar-Rahmani Y, Kamensky V, Manson JE, et al. Artificially Sweetened Beverages and Stroke, Coronary Heart Disease, and All-Cause Mortality in the Women’s Health Initiative. Stroke 2019;50:00-00. DOI:10.1161/STROKEAHA.118.023100

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts