7ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

9-11 Φεβρουαρίου 2017

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία από το 1975 προάγει
με συνέπεια τη γνώση για το σακχαρώδη διαβήτη. Συνεχίζοντας
την παράδοση των τελευταίων ετών, διοργανώνει και εφέτος το
7ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη για νεότερους
Iατρούς.
Στο φετινό Κλινικό Φροντιστήριο θα ανασκοπηθεί όλη η σύγχρονη γνώση για το Σακχαρώδη Διαβήτη: Από την παθογένεια στη θεραπεία, από τη διάγνωση στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των οξειών και χρόνιων επιπλοκών του. Η θεματολογία θα καλυφθεί συστηματικά, με έμφαση τόσο στις θεμελιώδεις έννοιες
όσο και στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις. Παράλληλα
θα δοθεί ευκαιρία συζήτησης κλινικών περιστατικών και πρακτικών εφαρμογών.
Σας περιμένουμε στην Αθήνα, 9-11 Φεβρουαρίου 2017.
Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας μας ενθαρρύνουν για
τη συνέχιση της προσπάθειας μας και εγγυώνται την επιτυχία του
Φροντιστηρίου.

Διαβάστε εδώ το Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ