Προσοχή στη σωστή αποθήκευση των τροφίμων

Η παραμονή για μακροχρόνιο διάστημα σε απομόνωση λόγω της επιδημίας φέρνει στη επιφάνεια μία σειρά από αναγκαία βήματα διαχείρισης των τροφίμων. Η βασική και αρχική μας σύσταση είναι να μην αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλη ποσότητα τροφίμων για τους παρακάτω λόγους

 • είναι εφικτή η πρόσβαση σε καταστήματα πώλησης τροφίμων
 • υπάρχει επάρκεια τροφίμων στο εμπόριο
 • η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να καταλήξει σε αλλοιώσεις που με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας

Σας υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, με βάση τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, που να αποδεικνύουν ότι τα τρόφιμα αποτελούν πηγή ή δίοδο μετάδοσης του νέου κορονοϊού.

Πως πρέπει να λειτουργήσουμε (ακόμα και αν έχουμε ήδη αποθέματα)

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του Διαιτολόγου σας ένα πρόγραμμα διατροφής που

 1. Θα καλύπτει τις ανάγκες σας σε θρεπτικά συστατικά
 2. Δεν θα επιδεινώνει ένα προϋπάρχον πρόβλημα υγείας
 3. Θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε σωστά το σωματικό σας βάρος

Τι άλλο θα πρέπει να κάνετε

 • Προγραμματίστε τις αγορές με βάση το πρόγραμμα της διατροφής
 • Μεριμνήστε για τις αγορές σας σε εβδομαδιαία βάση αποφεύγοντας επιπλέον αγορά τροφίμων και για λόγους οικονομίας αλλά και για να μην αποθηκεύετε τρόφιμα που δεν θα χρειαστείτε άμεσα
 • Καθαρίστε καλά τα σημεία αποθήκευσης (ψυγείο, ντουλάπια) για να αποφύγετε αλλοιώσεις ή αλλαγή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οσμές, μυρωδιές κλπ)
 • Πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στα σημεία αποθήκευσης, ελέγξτε προσεκτικά τις συσκευασίες για τυχόν αλλοιώσεις ή διαρροές
 • Αποθηκεύστε τα τρόφιμα με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους
 • Τοποθετήστε τα νέα τρόφιμα πίσω και μπροστά τα παλιότερα και πάντα με βάση την ημερομηνία λήξης
 • Οι συσκευασίες με υγρό περιεχόμενο θα πρέπει να περιστρέφονται μία φορά ανά μήνα.
 • Μην αφήνετε εκτεθειμένα τα τρόφιμα σε ανοικτό χώρο για τυχόν επιμολύνσεις από έντομα ή άλλες ουσίες.

Καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να αποφύγετε σπατάλη τροφίμων.

Μεριμνήστε οι ποσότητες των τροφίμων που θα χρησιμοποιήσετε για την παρασκευή των τροφίμων να είναι ανάλογες με τις μερίδες φαγητού που θα καταναλωθούν.

Μην πετάξετε τίποτα

Οι ποσότητες τροφής / γευμάτων που δεν θα καταναλωθούν μπορούν να αποτελέσουν συμπλήρωμα σε κάποιο άλλο γεύμα ή να καταναλωθούν σε δεύτερο χρόνο (εφόσον συντηρηθούν σωστά) σε κάποιο άλλο χρόνο.

Μπορείτε επίσης να τα αποθηκεύσετε με σωστό τρόπο στο ψυγείο ή στην κατάψυξή σας για μελλοντική χρήση.