Ο χώρος εργασίας είναι ένα σημαντικό περιβάλλον για την προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας και την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρ ‘όλα αυτά, η εκτεταμένη εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ευεξίας στο χώρο εργασίας πολύ συχνά απουσιάζει, ενώ η σύνθεση και η ποιότητα όσων προγραμμάτων τελικά υλοποιούνται ποικίλλουν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η επένδυση του εργοδότη σε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα προγράμματα ευεξίας στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους όσο σχετίζεται με τις ευνοϊκές τάσεις στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα καλά σχεδιασμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα ευεξίας στο χώρο εργασίας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία και να μειώσουν τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και την αναπηρία που οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια.

Βιβλιογραφία:

Fonarow GC, Calitz C, Arena R, Baase C, Isaac FW, Lloyd-Jones D, Peterson ED, Pronk N, Sanchez E, Terry PE, Volpp KG, Antman EM; American Heart Association. Workplace wellness recognition for optimizing workplace health: a presidential advisory from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 19;131(20):e480-97. doi: 10.1161/CIR.0000000000000206. Epub 2015 Apr 13.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ