Η συμβολή της οικογένειας του παιδιού με διαβήτη στην απόκτηση ισορροπημένης διατροφής

Η συμβολή της οικογένειας του παιδιού με διαβήτη στην απόκτηση ισορροπημένης διατροφής

Οι νέες γνώσεις και η συνεχής ενημέρωση επιδρούν άμεσα στην διαιτητική πρόσληψη όλης της οικογένειας,