Δυσανεξία στην γλουτένη ή στις φρουκτάνες;

Δυσανεξία στην γλουτένη ή στις φρουκτάνες;

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Οι φρουκτάνες (ολιγοσακχαρίτες) και όχι η γλουτένη είναι πιθανόν αυτές που προκαλούν τα  συμπτώματα σε ασθενείς με αυτοαναφερόμενη ευαισθησία στην γλουτένη σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Η ευαισθησία στην γλουτένη χωρίς την παρουσία κοιλιοκάκης χαρακτηρίζεται από βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από απομάκρυνση της γλουτένης από την διατροφή. Οι μηχανισμοί της μη- κοιλιοκακικής ευαισθησίας στην γλουτένη δεν είναι σαφείς και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι βιοχημικοί δείκτες για να προσδιοριστεί η διαταραχή του ατόμου σε αυτήν.

Τα τρόφιμα με γλουτένη συχνά περιέχουν και φρουκτάνες, έναν τύπο ζυμώσιμων ολιγο- δι-μονοσακχαριτών και πολυολών. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί  ξεχωριστά την επίδραση της γλουτένης και των φρουκτάνων  σε άτομα με αυτοαναφερόμενη ευαισθησία στην γλουτένη.

Πραγματοποιήθηκε μια διπλή-τυφλή πρόκληση με 59 άτομα σε μια αυτοαναφερόμενη ευαισθησία στην γλουτένη, για τους οποίους όμως αποκλείσθηκε η πιθανότητα ύπαρξης κοιλιοκάκης. Η μελέτη διεξήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο στη Νορβηγία από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Μάιο του 2016. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες που είχαν τοποθετηθεί σε δίαιτες που περιείχαν γλουτένη (5,7 g), φρουκτάνες (2,1 g) ή εικονικό φάρμακο, κρυμμένο σε μπάρες από μούσλι, για 7 ημέρες .

Μετά από μια ελάχιστη περίοδο 7 ημερών έκπλυσης (έως ότου επιλυθούν τα συμπτώματα που προκλήθηκαν από την προηγούμενη πρόκληση), οι συμμετέχοντες πέρασαν σε μια διαφορετική ομάδα, μέχρι να ολοκληρώσουν και τις 3 προκλήσεις (γλουτένη, φρουκτόνη και εικονικό φάρμακο). Τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (GSRS-IBS) αξιολογήθηκαν με  την κλίμακα βαθμολόγησης γαστρεντερικού συμπτώματος.

Αποτελέσματα

Οι συνολικές βαθμολογίες στο σύνδρομο του ευρέθιστου εντέρου με κλίμακα βαθμολόγησης γαστρεντερικού συμπτώματος  (GSRS-IBS) διαφέρουν σημαντικά κατά τις προκλήσεις γλουτένης, φρουκτάνης και εικονικού φαρμάκου.

Οι μέσες τιμές ήταν 33,1 (± 13,3), 38,6 (±12,3) και 34,3 (± 13,9) αντίστοιχα (P = 0,04). Οι μέσες βαθμολογίες για τη φούσκωμα της GSRS ήταν 9,3 (± 3,5) 11,6 (± 3,5) και 10,1 (± 3,7) αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των προκλήσεων γλουτένης, φρουκτάνης και εικονικού φαρμάκου (P = .004).

Η συνολική βαθμολογία GSRS-IBS για τους συμμετέχοντες που καταναλώνουν φρουκτάνες ήταν σημαντικά υψηλότερη από ότι για τους συμμετέχοντες που κατανάλωναν γλουτένη (P = .049), όπως και η βαθμολογία GSRS που αφορά το πρίξιμο(P = .003). Δεκατρείς συμμετέχοντες είχαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία GSRS-IBS μετά την κατανάλωση γλουτένης, εικοσιτέσσερις  είχαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά την κατανάλωση φρουκτάνης και είκοσι δύο είχαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά την κατανάλωση εικονικού φαρμάκου. Δεν υπήρχε διαφορά στις βαθμολογίες GSRS-IBS μεταξύ ομάδων γλουτένης και εικονικού φαρμάκου.

Συμπεράσματα

Μέσω της τυχοποιημένης και διπλής διασταυρωμένης μελέτης που πραγματοποιήθηκε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση της φρουκτάνης είναι η αιτία των συμπτωμάτων και όχι η γλουτένη σύμφωνα με την μετρούμενη κλίμακα βαθμολόγησης του γαστρεντερικού συμπτώματος και την  κλίμακα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Πηγή

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)36302-3/pdf?cc=y%3D&referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts