Αντϊυπερτασικά φάρμακα και ελληνικό καλοκαίρι

Πρακτικές συμβουλές για ασθενείς
Εισαγωγή
Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό του καλοκαιριού και ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα κύματα καύσωνα στη χώρα μας. Ας θυμηθούμε μερικά πρακτικά tips σχετικά με την λήψη αντϊυπερτασικών φαρμάκων και πως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί υπό τις τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες.
Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί κοινή πάθηση η οποία προσβάλλει μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού. Σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών εμφανίζει συνοσηρότητα και ειδικότερα παθήσεις όπως είναι η στεφανιαία νόσος και η καρδιακή ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να υπάγονται στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προφύλαξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ιδίως σε συνθήκες καύσωνα – ακραία υψηλών θερμοκρασιών.
Ας δούμε μερικές χρήσιμες επισημάνσεις.

Στοιχεία παθοφυσιολογίας
Σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος παρατηρείται αγγειοδιαστολή, αύξηση της διαμέτρου των αγγείων με συνέπεια την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται τόσο σε υπερτασικά όσο και σε νορμοτασικά άτομα. Επίσης ενεργοποιείται ο υποθάλαμος του εγκεφάλου που αποτελεί το θερμορρυθμιστικό κέντρο του οργανισμού με αποτέλεσμα την αυξημένη εφίδρωση.
Αγγειοδιαστολή και υπόταση
Η πτώση κυρίως της συστολικής αρτηριακής πίεσης λόγω της ζέστης σε συνδυασμό με τη λήψη αντϊυπερτασικών όπως είναι τα διουρητικά ή τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπόταση η οποία εκδηλώνεται με αίσθημα ζάλης, αδυναμία, καταβολή και σε ορισμένες περιπτώσεις λιποθυμικά επεισόδια.

Αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Η έντονη εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει αρνητικό ισοζύγιο ύδατος και αφυδάτωση καθώς και ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως είναι η υπονατριαιμία. Συχνά οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με θειαζιδικά διουρητικά εμφανίζουν αφυδάτωση και υπονατριαιμία, ειδικά το καλοκαίρι.
Η αφυδάτωση εκδηλώνεται με ξηρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων, υπόταση, ζάλη, ελάττωση του όγκου των αποβαλλόμενων ούρων και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.
Η σοβαρή υπονατριαιμία συνοδεύεται από διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις που θυμίζουν οργανικό ψυχοσύνδρομο και σπανιότερα από σπασμούς ή εστιακά νευρολογικά ελείμματα.
Για την πρόληψη της αφυδάτωσης και της υπονατριαιμίας συνιστάται η αποφυγή της έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη λήψη υγρών (με κάποια προσοχή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια) και η χαλάρωση του αυστηρού περιορισμού της λήψης νατρίου. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται πολύ λίγο αλάτι, δεν χρειάζεται το φαγητό να είναι εντελώς ανάλατο.
Τέλος σκόπιμη είναι η ελάττωση της δόσης ή ακόμα και η προσωρινή διακοπή της χορήγησης των διουρητικών φαρμάκων, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού.
Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου και περιφερικά οιδήματα
Μια κατηγορία αντϊυπερτασικών φαρμάκων που ονομάζονται ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου και ειδικότερα οι διυδροπυριδίνες έχουν ως ανεπιθύμητη ενέργεια την εμφάνιση περιφερικών οιδημάτων στα κάτω άκρα.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επιταθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της πρόσθετης αγγειοδιαστολής που προκαλεί η αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Επίλογος
Καλό είναι λίγο πριν τις διακοπές και τις εξορμήσεις σε παραλίες οι ασθενείς με υπέρταση να επισκέπτονται τον ιατρό τους προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες. Συχνά επιβάλλεται η προσωρινή τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων ή ακόμα και η αλλαγή του αντϊυπερτασικού θεραπευτικού σχήματος κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, πάντοτε όμως υπό την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.

LEAVE A REPLY

fourteen + eleven =