Ο καρκίνος αποτελεί μία νόσο που πλήττει όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ενώ συγκαταλέγεται στις κυριότερες αιτίες θανάτου των τελευταίων δεκαετιών.

Μάλιστα οι τρείς κύριες μορφές καρκίνου για το 2018, τόσο παγκοσμίως όσο και πανελλαδικά, ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού και ο καρκίνος του παχέος εντέρου με σειρά εμφάνισης περισσότερων περιστατικών. Πώς ορίζεται όμως ο καρκίνος;

Καρκίνος είναι η μη φυσιολογική διαίρεση και αναπαραγωγή των κυττάρων τα οποία μπορούν να διασπαρθούν σε όλο το σώμα, παραμερίζοντας τα φυσιολογικά κύτταρα και τους ιστούς.

Μία από τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την εξέλιξη του καρκίνου είναι η κακή  κατάσταση θρέψης

(η κατάσταση κατά την οποία η έλλειψη ή υπερβολή στην ενέργεια, στην πρωτεΐνη και σε άλλα θρεπτικά συστατικά προκαλεί μετρήσιμα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία). Σε ογκολογικούς ασθενείς παρατηρείται ιδιαίτερα συχνά κακή κατάσταση θρέψης, λόγω της ίδιας της νόσου και του υψηλού μεταβολικού ρυθμού που την χαρακτηρίζει (αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά), καθώς και λόγω των θεραπειών για την καταπολέμηση της, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν από αλλαγή γεύσης, ναυτία, εμετό, ως και νευρολογικά προβλήματα. Κατά προσέγγιση λοιπόν το 20% των καρκινοπαθών πεθαίνουν λόγω κακής θρέψης και όχι εξαιτίας της ίδιας της νόσου.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία εξετάζει την κατάσταση θρέψης των ογκολογικών ασθενών και πως αυτή επηρεάζεται

Η μελέτη αυτή έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης διεξήχθη με την χρήση τριών ερωτηματολογίων (PG-SGA, NRS-2002, SNAQ), καθώς και βιοχημικών μετρήσεων σε 152 μη νοσηλευόμενους ασθενείς που πραγματοποιούσαν κάποια θεραπεία στο νοσοκομείο (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κ.α.).

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την βιβλιογραφία

Με βάση και τα τρία ερωτηματολόγια η πλειοψηφία των ασθενών εμφάνισε κακή κατάσταση θρέψης. Πιο συγκεκριμένα, με το 1ο ερωτηματολόγιο (PG-SGA) το 71,1% των ασθενών εμφάνισε ανάγκη άμεσης διατροφικής υποστήριξης, έχοντας υψηλή επικινδυνότητα ακόμα και για θάνατο. Με το 2ο (NRS-2002) το 83,6%, εμφάνισε άμεσο κίνδυνο διατροφικά, με απαίτηση διατροφικής υποστήριξης. Τέλος, με τη χρήση του 3ου ερωτηματολογίου (SNAQ) το 48,7% των εθελοντών παρουσίασε αυξημένο κίνδυνο να μειωθεί το σωματικό τους βάρος κατά 5% μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Όσον αφορά τις βιοχημικές μετρήσεις, η πλειοψηφία αυτών, φάνηκαν κάτω των φυσιολογικών ορίων σε μεγάλο δείγμα ασθενών.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά και την βιβλιογραφία κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της κακής θρέψης που σχετίζονται με τη νόσο, να αναγνωριστεί κάθε καρκινοπαθής σε πρώιμο στάδιο κακής θρέψης κατά την περίθαλψη του στο νοσοκομείο ή από τον ιατρό του σε εξωτερικό ιατρείο.

Ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας στα νοσοκομεία, με σκοπό να μετριάσει τις επιπτώσεις στην ήδη επιβαρυμένη υγεία του ασθενούς και να προλάβει ενδεχόμενες επιπλοκές.

 

Βιβλιογραφία

  • Πούλια, Κ.Α. (2012) Μελέτη του ρόλου της κατάστασης θρέψης νοσηλευόμενων ασθενών στην εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων, PhD, Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Available at: http://dspace.aua.gr/xmlui/bitstream/handle/10329/4751/Poulia_K.pdf?sequence=3.
  • Mahan, K. and Escott-Stump, S (2017) Krause’s Θεραπευτική Διατροφή. Translated from Greece by Χανιώτης Δημήτριος and Κωνσταντινίδου Μαρία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
  • Krishnasamy, K., Yoong, T. L., et al., (2017) Identifying Malnutrition: Nutritional Status in Newly Diagnosed Patients With Cancer, Clinical Journal of Oncology Nursing. Oncology Nursing Society. Available at: https://cjon.ons.org/cjon/21/1/identifying-malnutrition-nutritional-status-newly-diagnosed-patients-cancer.
  • Neelemaat, F., Kruizenga, H.M. de Vet H.C.W., et al., (2008) National Center for Biotechnology Information. U.S. National Library of Medicine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Screening+malnutrition+in+hospital+outpatients.+Can+the+SNAQ+malnutrition+screening+tool+also+be+applied+to+this+population
  • World Health Organization (2018) The top 10 causes of death. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.