Διατροφή στην τρίτη ηλικία στα χρόνια του COVID-19

Διατροφή στην τρίτη ηλικία στα χρόνια του COVID-19

Όπως έχει φανεί στην πράξη το τελευταίο διάστημα, αντιμετωπίζοντας την πανδημία του ιού COVID-19, οι πιθανότητες κάποιος να νοσήσει με τον ιό και να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές, αυξάνονται

Διατροφή και Τρίτη ηλικία

Διατροφή και Τρίτη ηλικία

Η τρίτη ηλικία, όπως και κάθε ηλικιακή ομάδα, έχει διατροφικές απαιτήσεις, ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Συχνά, τα άτομα τρίτης ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται το γεγονός πως οι διατροφικές τους ανάγκες