Ένα ακόμα επικίνδυνο αδυνατιστικό συμπλήρωμα

Ένα ακόμα επικίνδυνο αδυνατιστικό συμπλήρωμα

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή της Σιγκαπούρης (HSA-Health Sciences Authority), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων “Anyang Herbal Blue” και “Anyang Herbal Red”. Τα συγκεκριμένα προϊόντα διακινήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ως προϊόντα για την απώλεια βάρους και δεν αποκλείεται η διάθεσή τους και στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου του HSA, τα εν λόγω προϊόντα περιέχουν πολύ υψηλά ποσοστά σιβουτραμίνης. Μάλιστα, το προϊόν “Anyang Herbal Red” βρέθηκε να περιέχει τις φαρμακευτικές ουσίες δικλοφενάκη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς αυτές να δηλώνονται στη σύστασή του.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από την Ε.Ε., διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, (CHMP-ΕΜΑ), η σχέση οφέλους-κινδύνου δεν είναι θετική. Η δικλοφενάκη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο με ανεπιθύμητες ενέργειες. Ως προς τη φαινολοφθαλεΐνη, πειραματικά δεδομένα που βασίζονται σε μοντέλα ζώων, συνηγορούν υπέρ δυνητικής γονοτοξικής – καρκινογενετικής της επίδρασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η χρήση των εν λόγω προϊόντων ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του χρήστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts