Αξιολόγηση και στόχευση βασικών παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακού κινδύνου στον εργασιακό χώρο:

Αξιολόγηση και στόχευση βασικών παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακού κινδύνου στον εργασιακό χώρο:

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Παρά τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνήθειες του τρόπου ζωής στην σύγχρονη «επιδημία»  του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (T2D), η διατροφική ποιότητα και η σωματική δραστηριότητα δεν εξετάζονται συστηματικά στην κλινική πρακτική.

Σύμφωνα με μελέτη η εκτίμηση και στόχευση στην αλλαγή των συνήθων τρόπων ζωής στο πλαίσιο ενός προγράμματος στον εργασιακό χώρο θα μπορούσε να μειώσει τα επίπεδα της γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) στους εργαζόμενους.

Η παρέμβαση συνίστατο σε ένα τριμηνιαίο διαγωνισμό μεταξύ ομάδων των πέντε εργαζομένων για να ευνοηθεί η στήριξη με βάση την ομοιόμορφη συμπεριφορά του τρόπου ζωής και με στόχο: τρώτε καλύτερα, κινηθείτε περισσότερο και κόψτε το κάπνισμα. (n = 900).

Πριν και μετά τον διαγωνισμό διεξήχθη ολοκληρωμένη αξιολόγηση καρδιομεταβολικής / καρδιοαναπνευστικής υγείας (ερωτηματολόγια διατροφής / φυσικής δραστηριότητας, πίεση αίματος, ανθρωπομετρικές μετρήσεις, προφίλ λιπιδίων, HbA1c, επίπεδο fitness). Τα επίπεδα HbA1c χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση ατόμων με προδιαβήτη (5,7% -6,4%) ή T2D (≥6,5%).

Αρχικά, το 51% των εργαζομένων είχε αυξημένα επίπεδα HbA1c (≥5,7%). Τα επίπεδα HbA1c συσχετίστηκαν με την περιφέρεια μέσης, ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος. Τα άτομα με προδιαβήτη έδειξαν υψηλότερη περιφέρεια μέσης, καθώς επίσης και περισσότερο επιδεινωμένο καρδιομεταβολικό προφίλ σε σύγκριση με τους εργαζομένους με φυσιολογικά επίπεδα HbA1c. Μετά την παρέμβαση, οι εργαζόμενοι με αυξημένο HbA1c μείωσαν σημαντικά τα επίπεδα HbA1c.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η πρόσβαση των εργαζομένων σε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα προγράμματα ευεξίας στο χώρο εργασίας, με αξιολόγηση και στόχευση στην βελτίωση βασικών συσχετισμών του τρόπου ζωής με το καρδιομεταβολικό προφίλ και συγκεκριμένα με μια σχετική προσέγγιση για την μείωση της κοιλιακής παχυσαρκίας και την αύξηση φυσικής κατάστασης, έχουν σημαντική επίδραση στα επίπεδα HbA1c.

Βιβλιογραφία:

Lévesque V1,2, Poirier P1,3, Després JP1,2, Alméras N1,2.Assessing and targeting key lifestyle cardiovascular risk factors at the workplace: Effect on hemoglobin A1c levels. Ann Med. 2015;47(7):605-14. doi: 10.3109/07853890.2015.1091943. Epub 2015 Nov 5.

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts