Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA) υποστηρίζει τις οικογένειες στην επίτευξη μιας υγιούς ζωής για τα άτομα με διαβήτη

Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA) υποστηρίζει τις οικογένειες στην επίτευξη μιας υγιούς ζωής για τα άτομα με διαβήτη

«Είναι ένα οικογενειακό θέμα!» – οι διαδικτυακές δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Γλυκαντικών (International Sweeteners Association