Η Παχυσαρκία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μας επηρεάζει όλους. Περίπου 800 εκατομμύρια από εμάς ζουν με την ασθένεια, με εκατομμύρια ακόμη σε κίνδυνο.

Γνωρίζουμε πλέον ότι η Παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική νόσος και οι ρίζες της είναι βαθιές.

Η «Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας» απαιτεί δράση σε Τοπικό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών Παχυσαρκίας, τη μείωση του στίγματος που αντιμετωπίζουν τα Παχύσαρκα άτομα και τη βελτίωση των συστημάτων που συμβάλλουν στην Παχυσαρκία σε όλο τον κόσμο.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Σχεδόν 1 στους 6 ενήλικες παγκοσμίως είναι παχύσαρκος
  • Η νόσος αυξάνεται σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα υπήρχε ελάχιστος επιπολασμός (Νότια Ασία, Αφρική, κ.α.)
  • Εξακολουθεί να αυξάνεται σημαντικά στον παιδικό πληθυσμό

Ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά είναι η διεπιστημονική συνεργασία αλλά και η ευρύτερη κινητοποίηση της κοινωνίας. Η ανάπτυξη δομών υγείας και εφαρμογή προγραμμάτων που θα απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσμό. Δυστυχώς στη χώρα μας με τα δεδομένα πρόσφατων μελετών να δείχνουν ότι το ζήτημα της Παχυσαρκίας επιδεινώνεται, δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση των δομών υγείας (ΤΟΜΥ, Δημόσια Νοσοκομεία) με Διαιτολόγους, ούτε εθνική πολιτική για την αντιμετώπισή της. Η όποια προσπάθεια μπορεί και πρέπει να έχει σαν κορμό τους εξειδικευμένους επιστήμονες Διατροφής-Διαιτολογίας, τους Διαιτολόγους. Χωρίς αυτούς δεν είναι εφικτή η προώθηση και η εξειδίκευση της όποιας παρέμβασης στον ευρύτερο γενικό πληθυσμό.

Το μήνυμα της μέρας είναι :

  • Περισσότερος σεβασμός.
  • Καλύτερη φροντίδα.
  • Τολμηρές πολιτικές.
  • Πραγματική δράση.

Μαζί, μπορούμε να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι, πιο υγιείς και περισσότερα χρόνια.