Τι είναι η διατροφική γονιδιωματικη και το γενεαλογικό δέντρο;

Τι είναι η διατροφική γονιδιωματικη και το γενεαλογικό δέντρο;

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Μελετώντας το ιστορικό υγείας ενός ασθενούς, το γενεαλογικό δέντρο είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους που ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μπορεί να το δει και να το συμπληρώσει.

Βάζοντας τα ατομικά του στοιχεία, αλλά και τις οικογένειας του σε φόρμα γενεαλογικού δέντρου, είτε σχηματίζοντας τα μόνος του σε ένα απλό χαρτί. Έτσι μπορεί να μελετήσει την κληρονομικότητα των γονιδίων είτε όσον αφορά τις νόσους, είτε όσον αφορά το φαινότυπο της παχυσαρκίας.

Έτσι ο ασθενής μπορεί να καταλάβει εάν υπάρχει κάποια νόσος αυτοάνοση ή μη ή αν
“τρέχει” η παχυσαρκία στην οικογένεια του. Και έτσι να προστατευτεί απ όλα τα
παραπάνω.

Ο στόχος των γενεαλογικών δέντρων είναι να μπορέσει το άτομο, που έχει στην
οικογένεια του κάποιον ή κάποιους ανθρώπους με νοσηρότητα, να μπορέσει να το δεi και
να αρχίσει να ελέγχεται και να προσέχει πιο συχνά τον εαυτό του.

Για παράδειγμα αν κάποιος έχει ιστορικό κληρονομικότητας χοληστερίνη ή κάτι πιο σοβαρό έχει κάποιον δικό του συγγενή που έχει νοσήσει ή πεθάνει από καρκίνο κλπ και βλέπει ότι αυτό “τρέχει” στις επόμενες γενιές , τότε θα πρέπει να προσέξει και να οργανώσει πιο συστηματικούς ελέγχους.

Στο γενεολογικό δέντρο μπορείς να συμπληρώσεις στοιχεία , όπως αν υπήρχε
αποβολή ή αν κάποιος είναι έγκυος, προσθήκη νόσου, δίδυμα ή μη, ενδομήτριος
θάνατος, υιοθετημένο άτομο, θανόντες ή μη κ.α.

Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο και χωρίς κόστος. Όλα αυτά τα στοιχεία (αφότου περαστούν ) εμφανίζονται με κάποια σχέδια (κύκλος, τετράγωνο κλπ). Πέρα από το γενεαλογικό δέντρο (πχ hhtp://familyhistory.hhs.gov) η εφαρμογή της γονιδιωματικής μπορεί να αποκτηθεί και με βιοχημικούς δείκτες, αλλά και με γενετικό έλεγχο. Έτσι θα έχουμε πληροφορίες για τα κοινά γονίδια που έχουμε με τους δικούς μας. Αυτά τα τεστ έχουν πολλά θετικά αλλά φυσικά και πολλά αρνητικά τα οποία μπορεί να είναι: το άγχος του πελάτη, το πως θα προετοιμασία ο επιστήμονας υγείας αυτόν τον άνθρωπο για μια νόσο πολύ σοβαρή όπως ο καρκίνος, πως θα τον πείσει ότι ότι κάνει είναι απλά για να προστατευτεί και να ξέρει να το αντιμετωπίσει, να γνωρίσει δηλαδή έγκαιρα τα στουμπώματα της νόσου.

Τα οφέλη των βιοιατρικών επιστημών είναι να ανιχνεύσουν τα γονίδια, τα γενετικά
νοσήματα, την ανίχνευση πολυμορφισμών, εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων, ανάλυση
γονιδιώματος, μεταλλάξεις κ.α.

Έτσι αν ανακαλυφθεί κάποιος πολυμορφισμός (μετάλλαξη) μπορούμε να δούμε τι μορφής
είναι , δηλαδή αν είναι βραχείες STRs , μεταβλητός αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων
VNTRs(τελομερή-μη κανονική μορφή) ή αν είναι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου SNPs
(Κωδικοποιεί την ασθένεια του Alzheimer)

Όλα αυτά όμως τι σχέση έχουν με την διατροφή μας;

Η διατροφογενετική επηρεάζει την αφομοίωση ,την διάσπαση των θρεπτικών και τον
μεταβολισμό. Η διατροφική επιγονιδιωματική προκαλεί επιγενετικές αλλαγές στη δομή της
χρωματίνης οι οποίες θα αλλάξουν την έκφραση των γονιδίων.

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts