Συμπλήρωμα βιταμίνης D και κίνδυνος προεκλαμψίας

Συμπλήρωμα βιταμίνης D και κίνδυνος προεκλαμψίας

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D (όπως μετράται από τις συγκεντρώσεις 25 (ΟΗ) -βιταμίνης D στην κυκλοφορία) αναφέρεται ότι είναι περίπου 40% στις έγκυες γυναίκες και είναι επίσης πολύ κοινή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Στις μεσογειακές χώρες, όπου η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι ακόμη πιο διαδεδομένη (60% έως 80%), ούτε η συμπλήρωση βιταμίνης D ούτε οι πολιτικές εμπλούτισης των τροφίμων συνιστώνται σήμερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και παραμένουν εντελώς απούσες από την κλινική πράξη.

Καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται, οι απαιτήσεις της βιταμίνης D αυξάνονται και κατά συνέπεια, οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να επιδεινωθεί.  

Συγκεκριμένα, μια διακυνδυνευμένη κατάσταση βιταμίνης D στις μητέρες έχει συσχετιστεί με ένα περίπου διπλάσιο αυξημένο επιπολασμό συγγενούς καρδιακής βλάβης στους απογόνους και με υψηλότερη συχνότητα εμβρυϊκής αποβολής, διαβήτη κύησης, βακτηριακή κολπίτιδα και περιγεννητική κατάθλιψη στις μητέρες, εκτός από την μειωμένη ανάπτυξη κατά την εμβρυική και παιδική ηλικία.

Περαιτέρω, ανεπαρκής συγκέντρωση πλάσματος της 25 (ΟΗ) -βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της πρώιμης εγκυμοσύνης φαίνεται να συνδέεται με πιο έντονες μεταβολές της ολικής χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης κατά τη διάρκεια της κύησης, και με ένα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπερτασικών διαταραχών.

Σε μια μελέτη κοορτής που πραγματοποιήθηκε σε 13.806 έγκυες γυναίκες, η ανεπάρκεια μητρικής βιταμίνης D μεταξύ 23 με 28 εβδομάδων κύησης συνδέεται έντονα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή προεκλαμψία.

Μέχρι σήμερα, η συμπλήρωση βιταμίνης D έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη θεραπεία με νιφεδιπίνη για την προεκλαμψία, μειώνει τον χρόνο για τον έλεγχο της πίεσης του αίματος και την παράταση του χρόνου πριν από την επόμενη υπερτασική κρίση, πιθανώς μέσω ενός ανοσορρυθμιστικού μηχανισμού.

Μετα από μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση των διαθέσιμων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών, έγινε προσπάθεια αξιολόγησης του αντίκτυπου της συνταγογράφησης συμπληρωματικής βιταμίνης D σχετικά με τον κίνδυνο προεκλαμψίας.

Δεν υπήρξαν περιπτώσεις προεκλαμψίας από έγκυες γυναίκες που συμμετείχαν σε 17 μελέτες μεταξύ αυτών που επιλέχθηκαν. Σε συγκεντρωτικές αναλύσεις για τις υπόλοιπες 12 μελέτες, η συμπλήρωση βιταμίνης D ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τον αυξημένο κίνδυνο προεκλαμψίας και τα αποτελέσματα παρέμειναν ισχυρά στην ανάλυση ευαισθησίας. Όταν η συμπλήρωση άρχισε έως και τις 20 εβδομάδες κύησης, ο κίνδυνος ήταν ακόμη χαμηλότερος.

Η αύξηση της δόσης της βιταμίνης D ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τον αυξανόμενο κίνδυνο προεκλαμψίας. Αυτός ο κίνδυνος προεκλαμψίας δεν συσχετίστηκε με την ηλικία της μητέρας.

Η προεκλαμψία σχετίζεται με δυσμενή μητρικές και εμβρυϊκές επιπτώσεις, συνεπώς υπάρχει όλο και πιο επείγουσα ανάγκη για τον εντοπισμό κλινικών και εργαστηριακών προγνωστικών της προεκλαμψίας, αν και είναι ακόμα πιο σημαντικό για τον εντοπισμό ασφαλών και αποτελεσματικών τρόπων πρόληψης την ανάπτυξή της. Από όσο γνωρίζουμε, η τρέχουσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση είναι η πρώτη σε πλήρη ανάλυση,  αναλύσει στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες την αποτελεσματικότητα της συμπλήρωσης με τη βιταμίνη D στην πρόληψη της προεκλαμψίας.

Μια προηγούμενη μετα-ανάλυση από τον Khaing και τους συνεργάτες του που επικεντρώθηκε κυρίως σε συμπλήρωμα ασβεστίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπλήρωση βιταμίνης D μπορεί επίσης να ήταν επωφελής για την πρόληψη υπερτασικών διαταραχών κατά την εγκυμοσύνη, αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα.

Ωστόσο, αυτή η μετα-ανάλυση θα ήταν αρκετά μεγάλη να διαλύσει κάθε αμφιβολία. Με βάση τα παρόντα ευρήματα, η συμπλήρωση βιταμίνης D ήταν πολύ επωφελής για την πρόληψη της προεκλαμψίας και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα της συμπλήρωσης (έως τον τοκετό ή όχι), την ηλικία της μητέρας και τη δόση της βιταμίνης D. Όταν η συμπλήρωση αρχίζει έως και την 20η εβδομάδα κύησης, το όφελος για τις έγκυες γυναίκες φαίνεται να είναι πολύ υψηλότερο.

Επιπλέον, η συγχορήγηση βιταμίνης D σε συνδυασμό με το ασβέστιο δεν φαίνεται να αποφέρει επιπλέον όφελος.

Απο την άλλη, το ασβέστιο απαιτεί καθημερινή χορήγηση και υψηλή δόση, αυτό μπορεί να αυξήσει τον γενικό καρδιαγγειακό κίνδυνο της εγκύου. Πράγματι, οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ESC, του  Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της ACOG συνιστούν το συμπλήρωμα ασβεστίου όταν η γυναίκα βρίσκεται σε ανεπάρκεια πριν την εγκυμοσύνη χωρίς να γίνεται αναφορά στη βιταμίνη D, αν και η τελευταία μπορεί να προτιμάται για την πρόληψη της προεκλαμψίας.

Πράγματι, η ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με σχετικά μεγάλο αριθμό παραγόντων κινδύνου για ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και βλάβη αγγειακής υγείας.

Από την άλλη πλευρά, επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D μπορεί να βοηθήσει με τη διατήρηση της ομοιόστασης του ασβεστίου η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης ή μπορεί να καταστέλλει άμεσα το πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων. Επί πλέον, η βιταμίνη D μπορεί να είναι ισχυρός ενδοκρινικός καταστολέας της βιοσύνθεσης της ρενίνης και θα μπορούσε να ρυθμίσει το σύστημα της ρενιναγγειοτενσίνης, που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Τέλος, η βιταμίνη D θα μπορούσε επίσης να διαμορφώσει τη σύνθεση των αδιποκινών που σχετίζονται στην ενδοθηλιακή και αγγειακή υγεία.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί της τρέχουσας ανάλυσης.

Ο κύριος σχετίζεται με το διαφορετικό χρονισμό χορήγησης και τις φαρμακευτικές μορφές του συμπληρώματος βιταμίνης D στις έγκυες γυναίκες. Με μια υψηλή δόση, ακόμη και σε μία μόνο χορήγηση, η βιταμίνη D μπορεί να είναι επαρκήςς για να αποφευχθεί η προεκλαμψία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιταμίνη D συσσωρεύεται στο σωματικό λίπος. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα που να επικεντρώθηκε στο συνιστώμενο σχήμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (δηλαδή καθημερινά, εβδομαδιαία ή με μία μόνο δόση). Βάσει των δεδομένων στην παρούσα ανασκόπηση, ενδέχεται να προταθεί έναρξη συμπληρώματος μέχρι και την 20η εβδομάδα εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τον τοκετό ή όχι, με δόση περίπου 25.000 UI / εβδομάδα, όπου η εβδομαδιαία χορήγηση θα μπορούσε να απαιτεί την παρακολούθηση της ασβεστίου και της ασβεστίου ως δείκτες πιθανής υπερδοσολογίας της βιταμίνης D.

Η μετα-ανάλυση αυτή μπορεί επίσης να έχει σημαντική κλινική σημασία, καθώς δείχνει ότι η συμπλήρωση βιταμίνης D μπορεί να εμποδίσει την προεκλαμψία.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης υπερτασικών διαταραχών, κυρίως σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ευρωπαϊκών και ορισμένων ασιατικών χωρών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές, η συμπλήρωση της βιταμίνης D δεν λαμβάνεται υπόψη για τη πρόληψη προεκλαμψίας.

Συμπερασματικά, η συμπλήρωση βιταμίνης D μπορεί να είναι χρήσιμη στο να αποτρέψει την προεκλαμψία.

Απαιτούνται μεγάλες, καλά σχεδιασμένες προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την οριστική αντιμετώπιση με συμπλήρωση της βιταμίνης D ως πιθανή στρατηγική παρέμβασης και προκειμένου να αποφασιστεί το πιο αποτελεσματικό δοσολογικό σχήμα.

 

Πηγή

Fogacci S et al., Vitamin D supplementation and incident preeclampsia: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials, Clinical Nutrition, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.08.015

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts