Έπειτα από αρκετά χρόνια η American Heart Association και το American College of Cardiology καταλήγουν σε νέα κατευθυντήρια γραμμή όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης στους ενήλικες.

Μέχρι τώρα το όριο που υπήρχε για την διάγνωση της υπέρτασης ήταν στα 140/90 mmHg γεγονός που αύξανε τις πιθανότητες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πλέον με τις νέες συστάσεις το όριο που τίθεται για τη διάγνωση της υπέρτασης ορίζεται στα 130/80 mmHg έχοντας σκοπό να μειώσει τον κίνδυνο πολλών σημαντικών συμβαμάτων συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανάλυση του NHANES 2011-2014 και τα νέα όρια που διαμορφώθηκαν πλέον για την διάγνωση της υπέρτασης έχει ως αποτέλεσμα μόνο μια μικρή αύξηση του ποσοστού ενηλίκων των ΗΠΑ για τους οποίους συνιστάται η αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου ζωής.

Μάθετε πως θα Ανακτήστε τον έλεγχο της αρτηριακής σας πίεσης εδώ:

Πηγή

Whelton PK, et al. 2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline. ACC /AHA /AAPA /ABC /ACPM /AGS /APhA /ASH /ASPC /NMA /PCNA. Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ