Ο ρόλος της λεπτίνης στην νευρική ανορεξία

Ο ρόλος της λεπτίνης στην νευρική ανορεξία

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read
Spread the love

Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη με ποικίλες δράσεις που επηρεάζει αρκετούς ιστούς. Αν και το όνομά της έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία, η λεπτίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις διατροφικές διαταραχές.

Καθώς η λεπτίνη έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην προσαρμογή ενός οργανισμού στην ασιτία, η νευρική ανορεξία (NΑ) χρησιμεύει ως μοντέλο για να αποσαφηνίσει τις λειτουργικές επιπτώσεις της υπολεπτιναιμίας στον οργανισμό. Αντιστρόφως, πολλά συμπτώματα σε ασθενείς με νευρική ανορεξία σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της σοβαρότητα της νόσου.

Η αύξηση του σωματικού βάρους σε ασθενείς με νευρική ανορεξία, μπορεί να προκαλέσει σχετική υπερλεπτιναιμία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου από άτομα του ίδιου δείκτη μάζας σώματος (BMI). Επομένως, η συγκέντρωση της λεπτίνης σε ασθενείς με νευρική ανορεξία μπορεί να μεταβληθεί από χαμηλά σε αυξημένα επίπεδα μέσα σε μόνο λίγες εβδομάδες.

Η έκκριση λεπτίνης σε ασθενείς με νευρική ανορεξία έχει άμεσες συνέπειες, ιδιαίτερα στην επίδραση της λεπτίνης στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδες, στην οστική πυκνότητα και στη φυσική υπερδραστηριότητα και την διάθεση.

Αναμφισβήτητα, η διευκρίνιση της λειτουργίας της λεπτίνης, ως έναυσμα διαφόρων νευροενδοκρινικών προσαρμογών σε περιορισμένη ενεργειακή πρόσληψη, έχει προωθήσει σημαντικά τις γνώσεις μας για την παθογένεση διακριτών συμπτωμάτων της νευρικής ανορεξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμηνόρροιας και της κατάθλιψης της νόσου.

Το γεγονός ότι η υπολεπτιναιμία μπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε ένα μοντέλο αρουραίου για νευρική ανορεξία, οδήγησε σε μια σειρά μελετών σε ασθενείς, οι οποίες υποστηρίζουν την άποψη ότι η χορήγηση λεπτίνης σε σοβαρά υπερκινητικούς ασθενείς μπορεί να αποδειχθεί επωφελής, όπως επίσης επωφελής μπορεί να φανεί και σε άλλα συμπτώματα της νόσου.

Η ομαλοποίηση της έκκρισης της λεπτίνης μετά την ανάκτηση του σωματικού βάρους απαιτεί χρόνο, ενώ η ανάκτηση των σωματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων που εξαρτώνται από την λεπτίνη μπορεί να διαρκέσει ακόμη περισσότερο.

Πηγή:

Hebebrand J1, Muller TD, Holtkamp K, Herpertz-Dahlmann B. The role of leptin in anorexia nervosa: clinical implications. Mol Psychiatry. 2007 Jan;12(1):23-35. Epub 2006 Oct 24.

 

Συντάκτης Άρθρου

Share this article

Related Posts