Διαζύγιο: Τι, πότε και πως;

Επιδημιολογικά δεδομένα

Οι δημογραφικές επετηρίδες του ΟΗΕ καθορίζουν το διαζύγιο ως την τελική νόμιμη διάλυση του γάμου, εκχωρώντας το δικαίωμα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη να ξαναπαντρευτούν, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας.
Στην Ελλάδα, παρόλο που μέχρι το 2008 υπήρχε ανοδική τάση στην έκδοση διαζυγίων, το 2009 εμφανίστηκε καθοδική πορεία έως το 2011, με καταγεγραμμένα 12.075 διαζύγια για τη χρονιά εκείνη. Το 2012 όμως, είναι η χρονιά που ο αριθμός των διαζυγίων εκτινάχθηκε στα 14.880 διαζύγια.

Το προφίλ των συζύγων που χωρίζουν

Αποτελέσματα ερευνών για τις δυτικές κοινωνίες, δείχνουν ότι εκείνοι που χωρίζουν νωρίτερα είναι γυναίκες οι οποίες εργάζονται έξω από το σπίτι, έχουν πιο αξιόλογες θέσεις εργασίας με την προοπτική να εργάζονται καθόλη τη διάρκεια του έγγαμου βίου, και των οποίων ο πατέρας είχε ένα υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι ευνοϊκές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μειώνουν την πιθανότητα του διαζυγίου. Φαίνεται επίσης, ότι η χρονική στιγμή του διαζυγίου επηρεάζεται από την παρουσία παιδιών. Όσοι παντρεύτηκαν σε νεαρότερες ηλικίες χώρισαν νωρίτερα, ενώ τα ζευγάρια με παιδιά καθυστέρησαν το διαζύγιο περισσότερο από τα ζευγάρια που δεν είχαν παιδιά. Σχετικά με το θρησκευτικό προσανατολισμό, φάνηκε ότι καθολικές γυναίκες καθυστερούν περισσότερο το διαζύγιο από τις μη-καθολικές συζύγους. Όσον αφορά τη σεξουαλική ικανοποίηση, οι άνδρες με χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, χωρίζουν νωρίτερα. Επιπλέον, το διαζύγιο αναβάλλεται για περισσότερο χρόνο από άνδρες συζύγους με παραδοσιακές αξίες και από γυναίκες που έχουν υψηλότερα σκορ στην ισότητα. Αντίθετα, γυναίκες που υιοθετούν πιο μοντέρνες αντιλήψεις, φαίνεται να χωρίζουν νωρίτερα από ό, τι οι γυναίκες με χαμηλότερο σκορ στις ίδιες αντιλήψεις.
Στην Ελλάδα, οι πιο πιθανές ηλικίες για διαζύγιο είναι μεταξύ 45-65 έτη και εμφανίζονται σε γάμους με διάρκεια πάνω από τα δέκα έτη. Επίσης, περίπου το 20% των διαζευγμένων ανδρών, προχωρά σε νέο γάμο και στη δημιουργία νέας οικογένειας. Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τα ζευγάρια στο διαζύγιο περιλαμβάνουν τη διάψευση των προσδοκιών από το έτερον ήμισυ, την ανδρική απιστία, την ανία και τη ζήλια.

Οι επιπτώσεις του διαζυγίου

Μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι, από 11 διαφορετικές χώρες και πάνω από 755.000 διαζύγια, αποκάλυψε σημαντική αύξηση του κινδύνου για πρόωρο θάνατο μεταξύ χωρισμένων / διαζευγμένων ενηλίκων σε σχέση με παντρεμένους ενήλικες. Οι άνδρες και οι νεότεροι ενήλικες αποδεικνύεται ότι έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για πρόωρο θάνατο μετά από χωρισμό/ διαζύγιο από ό, τι οι γυναίκες και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να αιτιολογήσει τα αποτελέσματα μέσω τεσσάρων πιθανών μηχανισμών δράσης: την κοινωνική επιλογή, τη διατάραξη των πόρων, τις αλλαγές στις συμπεριφορές υγείας, και το χρόνιο και ψυχολογικό distress.
Επιπλέον, το διαζύγιο μπορεί να αυξήσει τη μοναξιά και να μειώσει την ψυχολογική ευεξία. Και τα δύο αυτά, μπορεί να παίξουν ένα ρόλο διαμεσολαβητή που συνδέει το διαζύγιο με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Όσον αφορά στις μελλοντικές επιδράσεις του διαζυγίου στα παιδιά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που προέρχονται από διαζευγμένες οικογένειες είναι πιο συχνά διαζευγμένοι οι ίδιοι ή σε διάσταση κατά την ηλικία των 32 ετών από ό, τι εκείνοι που προέρχονται από μη διαζευγμένες οικογένειες. Ωστόσο, το διαζύγιο γονέων σχετίζεται με φτωχότερη ποιότητα στενού δεσμού μόνο για τις γυναίκες. Οι γυναίκες από διαζευγμένες οικογένειες εμφανίζουν επίσης φτωχότερες σχέσεις με τον πατέρα και τη μητέρα τους κατά την εφηβεία, και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση από την κοινωνική υποστήριξη κατά την ενήλικη ζωή από ό, τι οι γυναίκες που προέρχονταν από μη χωρισμένους γονείς. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές δεν φαίνεται να υπάρχουν στους άνδρες. Ο αντίκτυπος του γονικού διαζυγίου στην ποιότητα του μελλοντικού στενού δεσμού και στην ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων για τις γυναίκες, εν μέρει σχετίζεται με τη σχέση μητέρας-κόρης, την αυτοεκτίμηση, και την ικανοποίηση από την κοινωνική υποστήριξη.
Φαίνεται επίσης, ότι ο πρόσφατος χωρισμός/διαζύγιο συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια, τα τροχαία ατυχήματα αυξάνονται σταδιακά, ιδιαίτερα εκείνα που προκαλούνται από την καθημερινή, συναισθηματική αναστάτωση των οδηγών, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ως μέσο ψυχολογικής αποφόρτισης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ